(Dành cho những ai đã xem bộ phim Sói mang con)

Sói mang con (Kozure Ôkami, hay Lone wolf and Cub) là bộ phim về tình cha con cảm động nhất tôi từng xem. Dưới đây là bài hát chủ đề trong phim

Nghe bài hát


Tạm dịch lời

Chỉ có cha mới hiểu được con,
chỉ có con mới thấu lòng cha...


(Trong một căn nhà bỏ hoang nơi chân thành đổ nát,
có một đứa trẻ đang đợi cha.
Lẽ ra sáng nay cha đã trở về rồi.
Đã hết sáng ngày thứ ba, đã đến đêm ngày thứ tư.
Buổi sáng ngày thứ năm trời đổ cơn mưa)

Mưa rơi, mưa rơi lộp bộp
Từng giọt mưa lạnh làm tê cóng tâm hồn non trẻ
Em đang đợi người cha không trở về
Vì cha em làm nghề thích khách

Mưa rơi, mưa rơi lộp bộp
Mưa rơi, mưa rơi lộp bộp

Cha nuốt nước mắt đi chém người
Cha hứa sẽ trở về nhưng mãi chẳng thấy
Em hóa xương khô trong cơn mưa lạnh
Em hóa xương khô trong cơn mưa lạnh
Ahh Daigorō vừa mới lên ba

Mưa rơi, mưa rơi lộp bộp
Mưa rơi, mưa rơi lộp bộp


Vù vù, gió thổi vù vù
Vù vù, gió thổi vù vù
Em run từng cơn đói trong cơn gió bắc
Cha không trở về giờ đang ở đâu
Vì cha em làm nghề thích khách
Vù vù, gió thổi vù vù
Vù vù, gió thổi vù vù

Cha nuốt nước mắt đi chém người
Cha hứa sẽ trở về nhưng mãi chẳng thấy
Em về với đất trong cơn gió lạnh
Em về với đất trong cơn gió lạnh
Ahh Daigorō vừa mới lên ba

(Buổi sáng thứ sáu trời đổ sương
Sương biệt ly báo hiệu khí tiết thay đổi)

Sương rơi, sương rơi não nùng
Sương rơi biệt ly trong cơn mưa lạnh
Chân em dẫm sương như tê dại
Em vẫn ra đi tìm cha
Vì cha em làm nghề thích khách
Sương rơi, sương rơi não nùng
Sương rơi, sương rơi não nùng
Cha nuốt nước mắt đi chém người
Cha hứa sẽ trở về nhưng mãi chẳng thấy
Em đứng chết cóng trong cơn sương này
Em đứng chết cóng trong cơn sương này
Ahh Daigorō vừa mới lên ba
Sương rơi, sương rơi não nùng
Sương rơi, sương rơi não nùng