Lịch ghi chép

Tài tử, minh tinh

Các bài viết về các nam tài tử, nữ minh tinh người Nhật mà ta ngưỡng mộ.
Bài do ta viết, ta dịch.

No comments:

Post a Comment