Tài tử, minh tinh

Các bài viết về các nam tài tử, nữ minh tinh người Nhật mà ta ngưỡng mộ.
Bài do ta viết, ta dịch.

No comments:

Post a Comment