Thursday, August 25, 2011


1 comment:

  1. Có 1 chỗ bí mà mãi ko thấy bác on Yahoo nên chắc hỏi luôn ở đây vậy. Cái đoạn こんな風に思える trong này nghĩa là thế nào vậy hả bác?

    http://i.imgur.com/3zq8Q.jpg

    ReplyDelete