Tuesday, April 17, 2012

Duyên

Mình còn dự định làm nhiều thứ, định viết nhiều thứ, dịch nhiều thứ...
Nhưng trời không cho phép nữa rồi,...

Mọi sự trên đời đều do nhân duyên tạo thành. Hết duyên thì thôi đành vậy.

Nếu trời còn thương, còn gặp lại mọi người.
Trời không thương, cảm ơn mọi người đã ủng hộ, quan tâm theo dõi bấy lâu nay.

No comments:

Post a Comment